بله ، پس از جراحی بلفاروپلاستی به دلیل برداشتن پوست های اضافی پلک تا حدودی به دید بهتر افراد کمک می کند.

از لیزر به عنوان وسیله ای برای برش محل عمل به جای تیغ جراحی در بلفاروپلاستی می توان استفاده کرد.

اگر قسمت خارجی ابرو در خانم ها هم سطح یا پایین تر از لبه استخوانی کره چشم باشد یعنی ایرد افتادگی و افتادگی پوست دارد و نیاز به لیفت ابرو می باشد.

با عمل جراحی حدود ۱۰ سال جوانتر خواهید شد اما در همین حالت باقی نخواهید ماند و با گذشت زمان و نیروی جاذبه مجددا کار خودش را انجام می دهد اما شما همیشه ۱۰ سال جوانتر از سن خود خواهید بود .

برش بلفاروپلاستی در چین بالای پلک قرار میپیرد که قابل رویت نمی باشد.

بله امکان عمل دوباره وجود دارد.

۷۲ ساعت بعد از عمل امکان رانندگی است.

۴ ساعت بعد از عمل باید تحت نظر باشید.

تورم و کبودی یک هفته بعد برطرف می شود .