دکتر محمد مهدی مهرابی فوق تخصص  جراحی  پلاستیک

دکتر مهرابی متولد پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی موفق به قبولی در آزمون تخصص و ادامه تحصیل در رشته جراحی عمومی شدند. پس از گذراندن دوران طرح و قبولی در آزمون فوق تخصص جراحی پلاستیک وزیبایی دانشگاه شیراز به مدت سه سال تمامی آموزشها وعمل های جراحی پلاستیک و امتحانات این رشته فوق تخصصی را پشت سر گذاشته و پس از قبولی در امتحان بورد فوق تخصصی موفق به اخذ درجه فوق تخصص در رشته جراحی پلاستیک وزیبایی و ترمیمی شده ودر دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا کنون مشغول به فعالیت میباشند. وعلاوه بر انجام جراحیهای زیبایی در زمینه جراحیهای ترمیمی وبازسازی ناشی از عوارض جراحیهای زیبایی و در بیماران تصادفی وبیماران با مشکلات مادر زادی وسوختگی پاسخگوی مراجعه کنندگان از تمامی شهرستانهای استان و استانهای همجوار و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشند. آقای دکتر مهرابی علاوه بر فعالیت در رشته خودشان، در زمینه هنر خوشنویسی و نوشتن خطهای ثلث و نسخ و نستعلیق نیز فعالیت دارند. مایه بسی افتخار است که در خدمت شما همراهان و دوستان عزیز هستیم.