دکتر محمد مهدی مهرابی فوق تخصص  جراحی  پلاستیک

دکتر مهرابی متولد تیرماه هزاروسیصد وپنجاه وشش در شهرستان اقلید استان فارس. در سال هفتاد وچهار پس از گذراندن دوره متوسطه در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شدند و پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی در سال هشتاد وهفت موفق به قبولی در آزمون تخصص و ادامه تحصیل در رشته جراحی عمومی شدند. پس از گذراندن دوران طرح و قبولی در آزمون فوق تخصص جراحی پلاستیک وزیبایی دانشگاه شیراز به مدت سه سال تمامی آموزشها وعمل های جراحی پلاستیک و امتحانات این رشته فوق تخصصی را پشت سر گذاشته و پس از قبولی در امتحان بورد فوق تخصصی موفق به اخذ درجه فوق تخصص در رشته جراحی پلاستیک وزیبایی و ترمیمی شده ودر دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا کنون مشغول به فعالیت میباشند. وعلاوه بر انجام جراحیهای زیبایی در زمینه جراحیهای ترمیمی وبازسازی ناشی از عوارض جراحیهای زیبایی و در بیماران تصادفی وبیماران با مشکلات مادر زادی وسوختگی پاسخگوی مراجعه کنندگان از تمامی شهرستانهای استان و استانهای همجوار و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشند. آقای دکتر مهرابی علاوه بر فعالیت در رشته خودشان، در زمینه هنر خوشنویسی و نوشتن خطهای ثلث و نسخ و نستعلیق نیز فعالیت دارند. مایه بسی افتخار است که در خدمت شما همراهان و دوستان عزیز هستیم.